Usługi SAP


Jednolity system

Dzięki integracji wszystkich kluczowych procesów biznesowych, SAP wspiera sprzedaż, obsługę klienta, zakupy, obsługę magazynu, codzienne procesy, finanse i zarządzanie danymi pracowników. z uwagi na to, że informacje zgromadzone są w jednym systemie, są one stale dostępne w całej organizacji. Wyeliminowane zostaje dwukrotne wprowadzanie danych, zmniejsza się ilość popełnianych błędów, zostają też zredukowane koszty.

SAP a księgowość

Pomożemy Państwu poprzez system SAP w prowadzeniu Księgi Głównej, zapisów księgowych, zajmiemy się budżetem oraz należnościami i zobowiązaniami. Pokażemy przeprowadzenie wszelkiego rodzaju transakcji bankowych, w tym przetwarzanie płatności dokonywanych czekami, gotówką, kartami kredytowymi, przelewem, wekslami. Objaśnimy jak dokonać uzgodnień rożnych kont oraz pomożemy utworzyć raporty zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, bilansu i wiekowania należności. Pokażemy ewidencję księgowań na konkretnych kontach. Zaprezentujemy jak przy użyciu systemu SAP aktualizacja sald kont odbywa się automatycznie w momencie obsługi istotnych zdarzeń biznesowych.

Tym się zajmiemy

System SAP zarządza całym cyklem, dlatego naszym zadaniem będzie poprowadzić Państwa przez:

  • wybór ofert zakupu
  • wygenerujemy zamówienie zakupu i dostawy
  • zajmiemy się przyjęciem materiałów i wysłaniem zwrotów

Ponadto zajmiemy się:

  • fakturami, korektami i rozrachunkami z dostawcami
  • drzewem sprzedaży
  • zleceniami produkcyjnymi
  • prognozami i planowaniem potrzeb materiałowych dla danego przedsiębiorstwa

Poznanie przedsiębiorstwa klienta

W związku ze złożoną problematyką jak również różnorodnym charakterem przedsiębiorstw, wszelkie doradztwo jak również rozwiązanie problemów bieżących w systemie SAP, może odbywać się tylko po szczegółowym rozpoznaniu specyfiki zakładu i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.


Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Ci zaoferować

Kontakt